SLIMTOX TEA

100.000 

  • Tăng cường trao đổi chất
  • Hiệu ứng sinh nhiệt
  • Tốt cho tiêu hoá
  • Giảm thèm ăn
SLIMTOX TEA

100.000